Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 14.5.2018

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä:

TRP Group Oy 

Haikankatu 4 

21200 Raisio 


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Martti Waljakka 

martti.waljakka@trpgroup.fi 

p. 044 072 0606 


Rekisterin nimi:

TRP Group Oy:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito


Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)


Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa. 


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelimessa. Fyysinen pääsy palvelimelle, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain TRP Group Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat TRP Group Oy:n palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus.


Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • saada tietää itseä koskevat tiedot kerran vuodessa maksutta
  • omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset

TRP Group Oy

Haikankatu 4

21200 Raisio

044 072 0609

trpgroup@trpgroup.fi

Y-tunnus: 2188172-4

verkkolaskuosoite: 003721881724

operaattori: Pagero

välittäjän tunnus: 003723609900


LASKUTUSOHJE

 © TRP Group Oy | tietosuojaseloste | evästeiden käyttö