Päivitetty 14.5.2018.

Rekisterinpitäjä

TRP Group Oy
Haikankatu 4
21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Martti Waljakka
martti.waljakka@trpgroup.fi
p. 044 072 0606

Rekisterin nimi

TRP Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelimessa. Fyysinen pääsy palvelimelle, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso
auditoidaan toistuvin väliajoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain TRP Group Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat TRP Group Oy:n palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • saada tietää itseä koskevat tiedot kerran vuodessa maksutta

  • omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset